Zabbix server details

Zabbix Frontend Setup
snapshot3
Zabbix pre-installation details